2020 01 27 Holocaust 1

00. Netherlands              00. Germany Für die Übersetzung bitte nach unten scrollen

Nationale en internationale herdenking Holocaustslachtoffers

Vandaag op 27 januari worden - nationaal en internationaal - ook hier in Venlo -
de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Dit jaar is het precies 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz.
Het is belangrijk, dat wij verantwoording nemen, dat enerzijds deze gruweldaden nooit vergeten gaan worden
en dat wij anderzijds in onze tegenwoordige tijd tendensen van haat, intolerantie en ignorantie METEEN & CONSEQUENT
tegengaan/bestrijden.

Hier in Venlo in het Rosarium wordt een licht- kunstwerk
onthuld, in de nabijheid van het bevrijdingsmonument.
Het kunstwerk bestaat uit ruim 104.000 stenen (het aantal Nederlandse Holocaustslachtoffers)
In het donker lichten deze stenen en symboliseren dus dat de herinnering aan de slachtoffers
levend moet blijven.

Na de herdenking wordt het kunstwerk verplaatst naar de hal van het stadskantoor,
waar het t/m 1 februari te zien zal zijn.

Update:
Er was een "woord van welkom" door de burgemeester, die vervolgens het kunstwerk ontstak.
Er volgde een informatie over historische gebeurtenissen en een vertegenwoordiger van de
Joodse Gemeenschap in Venlo vertelde uit eigen ervaring - DAT heeft me diep geraakt....
....niet alleen omdat hij zo veel mee heeft gemaakt - maar ook i.v.m. zijn conclusie voor de tegenwoordige tijd:
"....dat namelijk iedereen tegenwoordig met "andere/vreemde" mensen samenleeft....dat de tijd voorbij is, dat men in zijn eigen land leeft, samen alleen met mensen die er geboren zijn - nee, men leeft er samen met mensen van de hele wereld (!) - en dat het met "ons" allen goed moge gaan(!) was zijn tijding - SAMEN met zijn allen in vrede.....!"

Ik had tranen in mijn ogen...
Ja, TOLERANTIE is ook voor mij het trefwoord.

Kinderen van de basisschool declameerden gedichten
en m
ijn lieve vriendin Lisa Weiss verzorgde de muzikale begeleiding
van de bijeenkomst.

27-01-2020 een avond, om NA TE DENKEN.....om te herinneren.... en om te zeggen "NEVER AGAIN"!


Update 29-01-2020:
Nadat ik "antwoord" heb gekregen op mijn artikel hier boven, namelijk dat men "waardeerde" dat ik op
een dergelijke avond aanwezig was, hier een gedeelte van mijn brief:

".......Dank je wel voor je lieve woorden!

Ja, het was géén makkelijke avond voor mij…..ben ik toch van Duitse afkomst…..en elk woord wat ik op dergelijke avonden hoor geeft mij een gevoel van schaamte…..

Ik heb de afgelopen tijd heel veel over de geschiedenis gelezen, naar veel films gekeken (ook over Auschwitz) – het is verschrikkelijk, dat zoiets kon gebeuren….

Weet je, de laatste woorden van de oude mijnheer van de Joodse gemeenschap heb ik nog in mijn hoofd:
“Probeer van de “andersdenkende” te houden – dan houden ze misschien ook van jou.”

Ja! Precies op die manier zie ik het ook – dat wij met zijn allen goed samen kunnen leven – als wij MEER tolerantie zouden hebben….en elkaar respecteren zoals wij zijn.

Dan kan zich “zoiets” NOOIT HERHALEN!

Vandaag was ik in het stadskantoor, het kunstwerk is er in de hal te zien. Morgen ga ik met mijn Duitse collega´s en vrienden
er naartoe.

Ik zie het zo – dat wij Duitsers enerzijds voor altijd met onze geschiedenis moeten leven – maar dat wij anderzijds de grote verantwoording ervoor hebben, dat zo veel mensen mogelijk iets erover te weten komen, zodat wij tegenwoordige tendensen
van haat meteen kunnen bestrijden...."


2020 01 27 Holocaust 2

00. Germany

Nationaler und internationaler Gedenktag für die Opfer des Holocaust

Heute ist der Tag, an dem der Opfer des Holocaust gedacht wird - sowohl national als auch international -
in jedem Jahr am 27. Januar, denn das ist der Tag der Befreiung von Auschwitz.
In diesem Jahr ist das genau 75 Jahre her - und es ist wichtig, dass wir alle unserer Verantwortung gerecht werden,
dass einerseits diese Gräueltaten niemals vergessen werden und dass andererseits Tendenzen von Hass, Ausgrenzung
und Ignoranz in unserer gegenwärtigen Zeit SOFORT & KONSEQUENT entgegengewirkt wird.

Auch hier in Venlo fand eine Gedenkfeier statt - im Rosarium.
Es wurde ein sog. "Licht-Kunstwerk" enthüllt, welches ca. 104.000 Steine enthält, die abends leuchten.
Dieses ist ein künstlerischer Ausdruck dafür, dass die 104.000 Niederländischen Opfer des Holocaust
weiter in unserem - kollektiven - Gedächtnis einen Platz der Erinnerung haben - und auch haben müssen, damit sich
derartige furchtbare/menschenverachtende Ereignisse niemals wiederholen.

Der Bürgermeister hielt eine kurze Ansprache und entzündete das Kunstwerk, und ein Historiker erläuterte
verschiedene Begebenheiten in Venlo und den dazu gehörenden historischen Kontext.
Was mich persönlich sehr berührte, war das Zeitzeugnis eines Vertreters der Jüdischen Gemeinde in Venlo - nicht
nur deshalb, weil er so viel Schlimmes erlebt hat - sondern auch für seine Botschaft an die "junge Generation heutzutage":
"....dass nämlich JEDER heutzutage mit "anders Denkenden/sog. Fremden" zusammenwohnt/Tür an Tür wohnt....
und dass es heute nicht mehr so ist, dass man nur noch mit den Menschen zusammenlebt, die im gleichen Land geboren sind...sondern mit Menschen aus der ganzen Welt.....und er sprach die Hoffnung auf Frieden aus und dass es "uns" allen
gut gehen möge.... - uns allen ZUSAMMEN...
Und: Lerne, anders Denkende zu lieben - dann lieben sie vielleicht auch Dich....."

Mir standen die Tränen in den Augen....
Ja, die TOLERANZ gegenüber "anders Denkenden" ist auch für mich das Schlüsselwort.

Später lasen Kinder der Grundschule Gedichte vor, und
....meine liebe Freundin Lisa Weiss sorgte für die musikalische Begleitung.

27.01.2020 - ein Abend ZUM NACHDENKEN, zum Erinnern und um zu sagen "NIEMALS WIEDER"!

Angelika Seel, Venlo 27-1-2020

2020 01 27 Holocaust 3 lichtkunstwerk

**************************************************************************************