Contactpersonen


0b. Netherlands
Contact via het contactformulier of via ons secretariaat

+31 (0)77- 320 1390

* Hoofd financiële administratie: Angelika Seel
* Vanaf 1 april 2021 nieuwe directie: Mark Pellemeier


0a. Germany

Kontakt über das Kontaktformular oder über unser Sekretariat

+31 (0)77- 320 1390

* Leiterin der Finanzadministration: Angelika Seel
* ab 1. April 2021 neue Geschäftsführung durch: Mark Pellemeier